Özcan Deniz, eski eşini darp davasından beraat etti

Özcan Deniz, eski eşini darp davasından beraat etti
Özcan Deniz’in 2019’da Almanyada ki olayda dayak olayının sabit olduğunu ancak 6 aylık sürenin geçmesi sebebiyle davanın düşürülmesi kararı verildi.

Şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’ı dövdüğü iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.Deniz eski eşi Feyza Aktan’ı darbettiği gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.

Özcan Deniz, eski eşini darp davasından beraat etti

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’den 3 farklı zamanda dayak yediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.Feyza Aktan’ın şikayeti üzerine Özcan Deniz hakkında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Mahkemesi’nde görülen davaya Deniz’in avukatları Amine Tuğçin Akman ve Rukiye Boray ile Feyza Aktan’ın avukatı Emre Emek katıldı . Basit yaralama suçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı kendi mütalaasını açıkladı .Mütalaada 207 senesinde yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin gerekli olan 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine , 2018 yılında Muğla’da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili şahit ifadelerinde çelişkiler bulunduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019’da Haziran ayında yaşandığı ileri sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

Dava düşürüldü

Mütalaanın ardından mahkeme kararı açıkladı . Özcan deniz’in 2017’de işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun düşürülmesine, 2018’de yaşanan olayda Özcan Deniz’in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019’da Almanyada ki olayda dayak olayının sabit olduğunu ancak 6 aylık sürenin geçmesi sebebiyle davanın düşürülmesi kararı verildi.

Feyza Aktan karara itiraz edecek

Karara itiraz edeceklerini ifade eden Feyza Aktan’ın avukatı Emre Emek :”  Bu üç eylemin birincisi 2018’in başında Sarıyer'de vuku bulan kasten yaralama eylemidir. Bu eyleme yönelik olarak mahkeme, sanığın beraatine değil, şikayetin süresinde yapılmamış oluşundan ötürü kamu davasının düşürülmesine karar vermiştir. İkinci eylem 2018 Haziran’da Göçek'te gerçekleştiği iddia olunan eylemdir. Bu eylemde de sanığın suçu işlemediğinin kesin olduğundan ötürü değil sanığın suçu işlemiş olduğunun kesin delillerle ispatlanamadığı yani bir başka anlatımla şüpheden sanık yararlanır ilkesi gerekçesiyle beraat verildi. Bu yargılamada kanaatimizce en önemli unsur şudur ki üçüncü eylemdir.

 Almanya'da gerçekleştiği iddia olunan yaralama eylemi bakımından mahkemenin kanaatine göre suç sübut bulmuştur. Yani mahkeme sanık Özcan Deniz'in katılan Feyza Aktan'a karşı Almanya da darp suçu işlediği yönündeki maddi vakıaya ilişkin tespitini açıklamıştır. Ancak mahkeme darp suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtmesine rağmen suçun yurt dışında işlendiğinden bahisle suçun alt sınırına ilişkin usule dair gerekçelerle katılan müvekkilin Türkiye ye dönüşü sonrası şikayet suresinin zamanında kullanılmadığı gerekçesiyle düşürme kararı vermiştir.

 Üç eyleme ilişkin verilen üç kararda şu aşamada kesin değildir. Maddi vakıaya ilişkin tespit niteliğine haiz tek olgu 2019 yılında Almanya’da gerçekleşen eylemde Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a yönelik darp eyleminin yerel mahkemece sabit bulunmuş olmasıdır. Sair hususlara ilişkin olarak kararlara karşı istinaf kanun yolu hakkımızı kullanmak suretiyle yargılamayı bölge adliye mahkemesine taşıyacağız. “ dedi.

25-03-2023
Yazar Hakkında
Yorumlar